1,715 բառեր. 41,595 Թարգմանություններ է.
570,650 բառերը / արտահայտությունները, 3,025 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Դանիերեն, Դանիերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboger.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0120 / 0.0058 (18)
Վերադառնալ սկիզբ