Tại thời điểm này, các Từ điển Đan Mạch - Anh có một số 1,715 từ trong đan mạch cũng như 41,595 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 570,650 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 3,025 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Đan Mạch - Anh, Đan Mạch, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Đan Mạch, dịch vụ Đan Mạch-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi ordboger.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0236 / 0.0087 (18)
Quay lại đầu trang